Zonzoo.nl

Helaas geen korting(en) gevonden.

Info over Zonzoo.nl

Zonzoo is de grootste hergebruiker van mobiele telefoons in Europa en biedt zijn dienstverlening aan in onder andere Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Spanje, Groot-Brittanie, Belgie en Portugal.
Zonzoo is al actief sinds 2001 op de nog jonge markt in zake hergebruik van mobiele telefoons.

Zonzoo biedt een eenvoudige en gemakkelijke manier aan voor verkoop van mobiele telefoons op het internet. De mobiele telefoons worden gratis direct op het door de klanten aangegeven adres opgehaald.

Uw voordelen:
de meest bekende aankoper van mobiele telefoons
regelmatige ondersteuning door tv-reclame
vernieuwende – optimaal omgezette reclamemiddelen
SEM is niet toegestaan.