Hoiveluwe.nl

Info over Hoiveluwe.nl

Hoi Veluwe is een hard groeiende boekingssite dat enkel vakantiehuisjes op de Veluwe verhuurd. Met een breed en uitgebreid aanbod vakantiehuisjes wil Hoi Veluwe iedereen laten genieten van al het moois dat de Veluwe te bieden heeft. De Veluwe is namelijk enorm in trek bij toeristen en word steeds populairder. Dit komt voornamelijk door de prachtige natuur.

Hoi Veluwe is ook actief op vele andere marketing kanalen. Zo wordt social media veelvuldig ingezet en word er veel aandacht besteed aan zoekmachine-optimalisatie en Google Adwords. Naast de diverse online kanalen is Hoi Veluwe ook vertegenwoordigt in diverse kranten en tijdschriften.
Met de zeer gebruiksvriendelijke website wil Hoi Veluwe iedereen de mogelijkheid geven om eenvoudig een vakantiehuisje op de Veluwe te huren. De ambitie van Hoi Veluwe is om de grootste speler op het gebied van overnachtingen op de Veluwe te worden.

Overigens streeft Hoi Veluwe er naar om nieuwe transacties snel goed te keuren.