Findio.nl

Helaas geen korting(en) gevonden.

Info over Findio.nl

Findio heeft een aantal leendoelen opgesteld die worden gezien als ‘verantwoord’. De voornaamste leendoelen waar wij ons op richten zijn de financiering van een auto of de financiering van een verbouwing. Daarnaast zijn mensen die openstaande leningen willen oversluiten ook erg waardevol voor Findio. Let daarbij op dat ook bij het oversluiten van je lening bepaalde BKR noteringen nog steeds een struikelblok kunnen vormen voor de aanvraag van een oversluiting. Iemand die zijn of haar lening oversluit kan in veel gevallen nog bijlenen, weliswaar binnen het VKM (verantwoord krediet maximum).

De volgende BKR-codes kunnen een obstakel vormen voor het verstrekken van een lening door Findio:
een A-registratie; of
een code 1 tot en met 5; of
een schuldregeling (SR)
een achterstand op de hypotheek (HY)
een ongeoorloofde roodstand (RO)